ระบายสีการ์ตูน

เทคนิคระบายสีการ์ตูนที่ช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กทั้ง 7 ด้าน

วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ มักจะชื่นชอบกันอยู่แล้ว คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้หลายด้านเลยทีเดียว Cotton Baby เลยจะมาบอกทริคดี ๆ ที่จะช่วยให้กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีการ์ตูนนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทคนิคระบายสีการ์ตูนที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองอีกด้วย มาค่ะเราไปดูพร้อมกันเลย

วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน มีประโยชน์ต่อลูกอย่างไร ?

วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน มีประโยชน์ต่อลูกอย่างไร

พัฒนาการด้านร่างกาย

การวาดภาพ ระบายสีการ์ตูน จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนของการควบคุม เวลาที่เด็กใช้แปรง หรืออุปกรณ์ระบายสีขนาดเล็กจะช่วยพัฒนาทักษะของการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก ในขณะที่วาดภาพระบายสีในกระดาษแผ่นใหญ่ หรือใช้ขาตั้งจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ หรือทักษะ Gross Motor ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อบริเวณลำตัว แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธ์กันของอวัยวะส่วนต่าง ๆ กล้ามเนื้อส่วนนี้ช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการทรงตัว มีความแข็งแรง และความทะมัดทะแมง นอกจากนี้เมื่อเด็ก ๆ ได้ระบายสีการ์ตูนก็จะช่วยพัฒนาการในด้านประสานสายตาของเด็กอีกด้วย

พัฒนาการด้านสมอง

กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีการ์ตูน ช่วยฝึกสมองของเด็ก ๆ ให้ได้ใช้งานสมองในส่วนต่าง ๆ มากขึ้น อย่างที่เราเคยได้ยินกันว่า สมองซีกขวา เป็นส่วนของความคิดสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ในเรื่องศิลปะ ความเข้าใจการเห็นภาพสามมิติ ดนตรี เพลง และการใช้จินตนาการ ส่วนสมองซีกซ้าย เป็นส่วนของการคิดวิเคราะห์ ทำหน้าที่ในเรื่องการเขียน อ่าน ใช้ภาษา ทักษะตัวเลข การใช้เหตุผล ควบคุม และการพูด ซึ่งการวาดภาพ ระบายสีการ์ตูน เด็ก ๆ จะต้องคิดแล้วว่านี่คือรูปทรงอะไร ใช้สีไหนระบาย ฝึกการคิดวิเคราะห์ ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองทั้งสองซีกได้ดีมากเลยล่ะค่ะ

พัฒนาการด้านประสาทสัมผัส

เมื่อเด็ก ๆ ได้วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน จะเป็นการสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่แตกต่างออกไป เช่น ความรู้สึกในการสัมผัสกระดาษด้วยนิ้วมือ หรือความรู้สึกของการใช้พู่กันระบายสีด้วยแขนของตัวเอง ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเหล่านี้มีความสำคัญ เพราะมันจะช่วยให้เด็กได้สำรวจและเข้าใจสิ่งที่รอบตัวพวกเขามากขึ้นค่ะ

วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน มีประโยชน์ต่อลูกอย่างไร

พัฒนาการด้านความคิด การเรียนรู้

การที่เด็กได้ใช้สีไม้ หรือพู่กันระบายสีการ์ตูน เขาจะได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงต่าง ๆ การออกแบบ ใช้จินตนาการ คณิตศาสตร์ ภาษา และพ่อแม่เองยังสามารถช่วยสอนคำศัพท์ในหมวดที่เกี่ยวข้องได้ด้วย ที่สำคัญคือเมื่อเด็กได้ลองทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเชื่อมโยงไปสู่จุดเริ่มต้นที่เขาจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้

นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ทั้งรูปทรง เส้น และรูปแบบ ช่วยให้เด็กได้สังเกต แยกแยะความแตกต่างระหว่างพื้นภาพกับตัวหนังสือ

พัฒนาการด้านการพูด สื่อสาร

วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการแสดงออกของความรู้สึกตัวเอง เขาอาจจะเปลี่ยนการสื่อสารจากคำพูด มาเป็นวาดภาพลงบนกระดาษก็ได้ ทำให้พ่อแม่เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเค้ากำลังคิดอะไรอยู่ นอกจากนี้แล้วยังช่วยกระตุ้นการสื่อสารระหว่างกันได้ด้วยการถาม ให้ลูกได้อธิบายเกี่ยวกับภาพวาด การถามคำถามปลายเปิดจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดและการพูดของลูก

พัฒนาการด้านอารมณ์

เมื่อเด็ก ๆ ได้ใช้เวลาอยู่กับงานศิลปะอย่างการวาดภาพ ระบายสีการ์ตูน จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดลงได้ โดยเฉพาะกับเด็กที่มีอารมณ์ร้อน ใจร้อน ศิลปะช่วยให้ใจเย็นได้ เพราะเด็กจะใช้เวลาอยู่กับการวาด การระบายสี เพื่อให้ผลงานออกมาสวยงาม รวมถึงเด็กจะรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะ

พัฒนาการด้านสังคม

การวาดภาพ ระบายสีการ์ตูน นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมครอบครัวที่จะทำให้เด็กได้ใกล้ชิดกับคนในบ้านมากขึ้น นอกจากพ่อแม่จะคอยสอนวาด สอนระบายสี รวมถึงบางครั้งอาจจะต้องเป็นแบบให้ลูกด้วยแล้ว การวาดภาพยังเปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างสรรค์ จินตนาการได้เต็มที่ ไม่มีถูกหรือผิด ซึ่งมีส่วนช่วยสร้าง Self-Esteem (การรับรู้คุณค่าและนับถือตัวเอง) อีกด้วยนะคะ

การให้ลูกได้ทำงานด้านศิลปะ และใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้แสดงว่า ลูกเราจะกลายเป็นนักดนตรี ชื่อดังระดับโลกอย่าง Picasso แต่มันจะช่วยให้ลูกได้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น จิตใจ สังคม ซึ่งการสร้างงานศิลปะสามารถต่อยอดไปเป็นทักษะในการสืบ ตีความ และแก้ไขปัญหาได้ในหลายด้าน

- Mary Ann F. Kohl ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Primary Art: It’s the Process, Not the Product -

ทริคเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
จากการวาดภาพ ระบายสีการ์ตูน

ทริคเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จากการวาดภาพ ระบายสีการ์ตูน

1. เตรียมพื้นที่ให้พร้อม – เพราะขึ้นชื่อว่างานศิลปะก็ต้องมีเลอะ เปรอะเปื้อนกันบ้างใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านเลยว่าจะสะดวกแค่ไหน บางบ้านอาจเป็นห้อง ในสวน หรือจะเป็นสมุดระบายสีการ์ตูนเล่มเล็ก ๆ ก็ได้ค่ะ

2. ให้คำแนะนำ เสนอทางเลือก แทนการสั่ง – อย่าสั่งลูกว่าต้องทำสิ่งนั้น ไม่ควรทำสิ่งนี้ (ยกเว้นเรื่องที่เป็นอันตรายนะคะ) เช่น แทนที่จะบอกให้ระบายสีนั้น วาดภาพสิ่งนี้ เปลี่ยนเป็นเสนอทางเลือกให้ลูกว่า หนูลองผสมสีกันดูไหมคะ ถ้าอยากได้สีเขียว น่าจะเป็นสีไหนผสมกับสีไหนดีน้า แบบนี้ลูกจะได้คิดและลองลงมือทำจริงด้วยค่ะ

3. ปล่อยไปตามธรรมชาติ – พยายามอย่าวาดเป็นเพื่อน หรือให้ตัวอย่าง เพราะเขาจะหันมาสนใจและทำตามทันที ซึ่งจะดีกว่าถ้าพ่อแม่ปล่อยให้ลูกวาดสิ่งที่เขาคิด ได้ใช้จินตนาการ และเมื่อผลงานเสร็จแล้ว ไม่ต้องเพิ่มเติมหรือเสริมอะไร เพียงแค่ปรบมือ ชื่นชมก็พอแล้ว เป็นการช่วยให้ลูกมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดและสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะ

ภาพวาด ระบายสีการ์ตูน
แบบ
Color by Number Worksheet

Color by Number เป็นการระบายสีในพื้นที่นั้นให้ตรงกับตัวเลข การฝึกให้ลูกระบายสีการ์ตูนด้วยเทคนิคนี้มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกขวาและซ้ายด้วยค่ะ บางภาพก็มีการฝึกคิด คำนวนเลข เพื่อระบายสีให้ถูกต้องด้วยนะคะ ซึ่งเราได้นำภาพวาด ระบายสีการ์ตูนในรูปแบบนี้มาเป็นตัวอย่างให้ด้วยค่ะ สามารถเซฟแล้วนำไปพรินต์ระบายสีกันได้เลย

ภาพวาด ระบายสีการ์ตูน แบบ Color by Number Worksheet
ภาพวาด ระบายสีการ์ตูน แบบ Color by Number Worksheet
ภาพวาด ระบายสีการ์ตูน แบบ Color by Number Worksheet

อ้างอิงจาก: https://www.kindergartenworksheets.net/

ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการวาดภาพ ระบายสีการ์ตูนจะมีประโยชน์ต่อเด็ก ๆ มากมายขนาดนี้ ยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมให้เวลาในส่วนนี้กับลูกด้วยนะคะ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว แล้วยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านให้ลูกน้อยอีกด้วยค่ะ

SHARE

RELATED POSTS

คุณแม่ห้ามพลาด เผยตัวช่วยลดอาการเด็กท้องผูกด้วยโยเกิร์ต เมื่อเด็กท้องผูก ถ่ายไม่ออก…
เหตุผลดี ๆ ที่พ่อแม่ควรรู้ของการเลี้ยงลูกให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าการเลี้ยงลูกเป็นอะไรที่ต้องใช้