ระบายสีการ์ตูน

เทคนิคระบายสีการ์ตูนที่ช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กทั้ง 7 ด้าน

วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ มักจะชื่นชอบกันอยู่แล้ว คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้หลายด้านเลยทีเดียว Cotton Baby เลยจะมาบอกทริคดี ๆ ที่จะช่วยให้กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีการ์ตูนนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทคนิคระบายสีการ์ตูนที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองอีกด้วย มาค่ะเราไปดูพร้อมกันเลย

วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน มีประโยชน์ต่อลูกอย่างไร ?

วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน มีประโยชน์ต่อลูกอย่างไร

พัฒนาการด้านร่างกาย

การวาดภาพ ระบายสีการ์ตูน จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนของการควบคุม เวลาที่เด็กใช้แปรง หรืออุปกรณ์ระบายสีขนาดเล็กจะช่วยพัฒนาทักษะของการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก ในขณะที่วาดภาพระบายสีในกระดาษแผ่นใหญ่ หรือใช้ขาตั้งจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ หรือทักษะ Gross Motor ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อบริเวณลำตัว แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธ์กันของอวัยวะส่วนต่าง ๆ กล้ามเนื้อส่วนนี้ช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการทรงตัว มีความแข็งแรง และความทะมัดทะแมง นอกจากนี้เมื่อเด็ก ๆ ได้ระบายสีการ์ตูนก็จะช่วยพัฒนาการในด้านประสานสายตาของเด็กอีกด้วย

พัฒนาการด้านสมอง

กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีการ์ตูน ช่วยฝึกสมองของเด็ก ๆ ให้ได้ใช้งานสมองในส่วนต่าง ๆ มากขึ้น อย่างที่เราเคยได้ยินกันว่า สมองซีกขวา เป็นส่วนของความคิดสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ในเรื่องศิลปะ ความเข้าใจการเห็นภาพสามมิติ ดนตรี เพลง และการใช้จินตนาการ ส่วนสมองซีกซ้าย เป็นส่วนของการคิดวิเคราะห์ ทำหน้าที่ในเรื่องการเขียน อ่าน ใช้ภาษา ทักษะตัวเลข การใช้เหตุผล ควบคุม และการพูด ซึ่งการวาดภาพ ระบายสีการ์ตูน เด็ก ๆ จะต้องคิดแล้วว่านี่คือรูปทรงอะไร ใช้สีไหนระบาย ฝึกการคิดวิเคราะห์ ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองทั้งสองซีกได้ดีมากเลยล่ะค่ะ

พัฒนาการด้านประสาทสัมผัส

เมื่อเด็ก ๆ ได้วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน จะเป็นการสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่แตกต่างออกไป เช่น ความรู้สึกในการสัมผัสกระดาษด้วยนิ้วมือ หรือความรู้สึกของการใช้พู่กันระบายสีด้วยแขนของตัวเอง ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเหล่านี้มีความสำคัญ เพราะมันจะช่วยให้เด็กได้สำรวจและเข้าใจสิ่งที่รอบตัวพวกเขามากขึ้นค่ะ

วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน มีประโยชน์ต่อลูกอย่างไร

พัฒนาการด้านความคิด การเรียนรู้

การที่เด็กได้ใช้สีไม้ หรือพู่กันระบายสีการ์ตูน เขาจะได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงต่าง ๆ การออกแบบ ใช้จินตนาการ คณิตศาสตร์ ภาษา และพ่อแม่เองยังสามารถช่วยสอนคำศัพท์ในหมวดที่เกี่ยวข้องได้ด้วย ที่สำคัญคือเมื่อเด็กได้ลองทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเชื่อมโยงไปสู่จุดเริ่มต้นที่เขาจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้

นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ทั้งรูปทรง เส้น และรูปแบบ ช่วยให้เด็กได้สังเกต แยกแยะความแตกต่างระหว่างพื้นภาพกับตัวหนังสือ

พัฒนาการด้านการพูด สื่อสาร

วาดภาพ ระบายสีการ์ตูน ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการแสดงออกของความรู้สึกตัวเอง เขาอาจจะเปลี่ยนการสื่อสารจากคำพูด มาเป็นวาดภาพลงบนกระดาษก็ได้ ทำให้พ่อแม่เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเค้ากำลังคิดอะไรอยู่ นอกจากนี้แล้วยังช่วยกระตุ้นกา