ICSI อิ๊กซี่ มีลูกยาก

รู้จักการทำ ICSI (อิ๊กซี่)
เทคนิคพิเศษสำหรับคู่รักที่มีลูกยาก

ปัจจุบันเทคโนโลยีการทำ ICSI (อิ๊กซี่) ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่เข้าข่ายภาวะมีลูกยาก วันนี้ Cotton Baby เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักเกี่ยวกับการทำ ICSI ว่าคืออะไร แตกต่างกับการทำ IVF เด็กหลอดแก้ว อย่างไร และสิ่งที่พ่อแม่ควรรู้ก่อนทำ ICSI ค่ะ

รู้จักการทำ ICSI (อิ๊กซี่) คือ

ICSI : Intracytoplasmic Sperm Injection (อิ๊กซี่) คือ วิธีการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยจะคัดเชื้อสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุดผ่านการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จำนวนเพียง 1 ตัว เพื่อฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ 1 ใบให้ผสมกัน โดยนำไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เมื่อเจริญเป็นตัวอ่อนและอยู่ในระยะที่เหมาะสมแล้วจะถูกนำกลับเข้าไปไว้ในโพรงมดลูก เพื่อให้มีการตั้งครรภ์ในฝ่ายหญิงต่อไป

ICSI เหมาะกับใคร

การทำ ICSI เหมาะกับใครบ้าง?

 • เมื่อมีอายุ 35 ปี ขึ้นไป หรือเข้าข่ายภาวะมีลูกยาก
  มีแนวโน้มสูงที่ลูกจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรม
 • ผู้ที่ทำการแช่แข็งไข่ (Frozen eggs) หรือฝากสเปิร์มเอาไว้
  ทำความรู้จัก ฝากสเปิร์ม ทางเลือกสำหรับพ่อแม่มีลูกยากหรือวางแผนมีลูกในอนาคต คลิก
 • ฝ่ายชายมีปริมาณสเปิร์มค่อนข้างน้อย หรือไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง
 • ผู้ที่มีประวัติตั้งครรภ์แล้วพบความผิดปกติทางพันธุกรรมมาก่อน
  หรือมีประวัติแท้งลูกติดต่อกัน 3 ครั้ง ขึ้นไป
 • ผู้ที่ทำ IVF แล้วไม่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ 3 ครั้ง ขึ้นไป
 • คู่สมรสที่มีพาหะของโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกได้
 • ฝ่ายชายเป็นหมัน หรือทำหมันแล้วแต่อยากมีลูกอีก (สามารถนำเสปิร์มออกมาได้โดยการผ่าตัด)

ขั้นตอนการทำ ICSI

อันดับแรกก่อนทำ ICSI เราต้องเข้าพบแพทย์เพื่อฟังข้อมูลที่ควรรู้ และตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อม
ฝ่ายหญิง ตรวจการทำงานของรังไข่ คัดกรองภาวะติดเชื้อ ส่วนฝ่ายชาย ตรวจคุณภาพของสเปิร์ม เมื่อแพทย์ประเมินแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำ ICSI ต่อไปนี้

 • กระตุ้นการตกไข่ของฝ่ายหญิงก่อนประมาณ 9 – 14 วัน เพื่อให้ได้ปริมาณมากกว่าใบเดียว ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการฉีดยาฮอร์โมน
 • ติดตามและดูขนาดของเซลล์ไข่ ด้วยการเจาะเลือดและอัลตราซาวด์
 • ฝ่ายชาย แพทย์จะทำการเก็บและคัดเลือกสเปิร์มที่สมบูรณ์และแข็งแรงที่สุด
 • เมื่อเซลล์ไข่มีขนาดสมบูรณ์แล้วจะทำการเก็บออกมา เพื่อย้ายไปใส่ในน้ำยาเลี้ยง และเก็บไว้ในเครื่องมือพิเศษสำหรับการเลี้ยงตัวอ่อน มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณก๊าซต่าง ๆ เพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดต่อการเจริญเติบโต
 • นำเซลล์ไข่มาผสมกับสเปิร์มที่คัดเลือกไว้แล้ว
 • จากนั้นจะถูกนำไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ จนกว่าเจริญเป็นตัวอ่อน ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน ในระหว่างนี้สามารถตรวจวินิจฉัยถึงโรคทางพันธุกรรมได้
 • เมื่อเจริญเป็นตัวอ่อน และอยู่ในระยะที่เหมาะสมแล้วจะถูกนำกลับเข้าไปไว้ในโพรงมดลูก เพื่อให้ตั้งครรภ์แบบปกติต่อไป

การดูแลตัวเองหลังทำ ICSI

หลังจากทำ ICSI แล้วควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อน

 • ฝ่ายหญิงควรพักผ่อนให้มาก ไม่ควรทำงานหนัก เช่น ยกของ หรือการออกกำลังกายหนัก ๆ
 • ยังไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ และงดการสวนล้างช่องคลอด
 • หากมียาตัวอื่นที่จำเป็นต้องทานนอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน
 • หากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง มีเลือดออก หรือมีตกขาวมากผิดปกติ ควรพบแพทย์ทันที

ICSI และ IVF แตกต่างกันอย่างไร?

ICSI และ IVF แตกต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างของ 2 วิธีนี้ คือ การทำ IVF เป็นการปล่อยให้ตัวสเปิร์มกับไข่เกิดการปฏิสนธิกันเอง แต่การทำ ICSI เป็นการทำให้เกิดการปฏิสนธิแบบเจาะจง ซึ่งในกลุ่มที่มีสเปิร์มไม่แข็งแรง การทำ ICSI จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เพราะสามารถคัดเสปิร์มตัวที่แข็งแรงมาปฏิสนธิกันได้เลย

ข้อดีของการทำ ICSI

ข้อดีของการทำ ICSI
 1. ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้ที่เข้าข่ายภาวะมีลูกยาก และมีอายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. การทำ ICSI ช่วยวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่อายุยังน้อย สำหรับคู่รักที่ยังไ