ครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ ภาวะอันตรายที่คุณแม่ต้องระวัง
พร้อมวิธีสังเกตอาการ

คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนล้วนต้องการให้ลูกในครรภ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่คุณแม่จำนวนไม่น้อยเลยที่เสี่ยงต่อ “ครรภ์เป็นพิษ” ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่อันตราย คุณแม่ตั้งครรภ์จึงจำเป็นต้องรู้ว่าตัวเองเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษหรือไม่ หมั่นคอยสังเกตอาการตัวเองอยู่เสมอ หากเข้าข่ายมีความเสี่ยงหรือมีสัญญาณเตือนบางอย่างจะได้รับมือกับครรภ์เป็นพิษได้ทันเวลานะคะ

รู้จักภาวะครรภ์เป็นพิษ

รู้จักภาวะครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ (ในทางการแพทย์อาจเรียกว่า ความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์ หรือ ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์) คือ ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่เป็นอันตราย ซึ่งยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดว่าครรภ์เป็นพิษเกิดจากอะไรกันแน่ อาจมีสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้ได้

 • ความผิดปกติของรก ทำให้มีสารบางชนิดไปกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
 • มีภาวะโปรตีนหรือไข่ขาวรั่วออกมาปะปนอยู่ในปัสสาวะ
 • ไตทำงานผิดปกติ
 • ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันหรือฮอร์โมนต่อมไร้ท่อบางตัว
 • กรรมพันธุ์

คุณแม่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ

หากมีประวัติตามข้อดังกล่าวนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงโอกาสในการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้

 • คุณแม่มีโรคอ้วน เส้นเลือดไม่ค่อยดี ทำให้เกิดภาวะหัวใจตีบได้ง่าย
 • ตั้งครรภ์ตอนอายุน้อยกว่า 18 ปี หรืออายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ระยะห่างของการตั้งครรภ์ ห่างจาก ครรภ์ก่อนหน้า มากกว่า 10 ปี
 • ตั้งครรภ์แฝด หรือมากกว่า 1 คน
 • ตั้งครรภ์ครั้งแรก
 • มีกรรมพันธุ์ หรือคนในครอบครัวเคยเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต ไทรอยด์ แพ้ภูมิตนเอง (SLE) ฯลฯ

อาการของภาวะครรภ์เป็นพิษ

1. ปวดศีรษะ บริเวณท้ายทอยหรือหน้าผาก ทานยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้น

2. สายตาพร่ามัว มองเห็นแสงเป็นจุด ๆ เห็นแสงวูบวาบ บางขณะอาจตาบอด

3. จุกเสียดบริเวณหน้าอกหรือใต้ลิ้นปี่

4. มีอาการบวมมือ นิ้วมือ เท้า ใบหน้า

5. น้ำหนักตัวเพิ่มเร็วขึ้นผิดปกติ (ภายใน 1 สัปดาห์เกิน 1 กิโลกรัม)

6. ความดันโลหิตสูงขึ้น 140/90 มิลลิเมตรปรอท

7. ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ

ครรภ์เป็นพิษ บวมนิ้วมือ

คุณแม่สามารถสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจกำลังเข้าข่ายภาวะครรภ์เป็นพิษได้ หากมีความรู้สึกว่าทารกดิ้นน้อยลง น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 1 กิโลกรัม มีอาการปวดศีรษะ สายตาพร่ามัว หายใจลำบาก มีความดันเลือดสูง และรู้สึกว่ารองเท้าหรือแหวนที่เคยใส่ได้พอดี สบาย ๆ กลับถอดออกไม่ได้หรือคับขึ้น ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน หากคุณแม่มีอาการเหล่านี้ล่ะก็ควรพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะ

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้จากครรภ์เป็นพิษ

ภาวะแทรกซ้อนของแม่ มีอาการชัก เกล็ดเลือดต่ำ น้ำท่วมปอด ไตวายเฉียบพลัน ตับอักเสบ เลือดออกในสมอง หากถึงขั้นรุนแรงอาจมีโอกาสเสียชีวิต

ภาวะแทรกซ้อนของลูก เจริญเติบโตช้า รกลอกตัวก่อนกำหนด หากถึงขั้นรุนแรงอาจมีโอกาสเสียชีวิต

*คุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษบางรายอาจต้องคลอดก่อนกำหนดเพื่อความปลอดภัยของทั้งเราและลูกน้อย

ฝากครรภ์

การป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษ

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษได้