unplug

เลี้ยงลูกแบบ unplug พาลูกเล่นนอกบ้าน
เติมความอบอุ่น เสริมพัฒนาการ

เทคโนโลยีมากมายในปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเล่น เกมคอมพิวเตอร์ เกมมือถือ หรือแม้แต่โทรทัศน์ ก็ถูกพัฒนาให้เหมาะกับโลกดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หากคุณพ่อคุณแม่เว้นระยะให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของลูกเกินไป อาจทำให้คุณพ่อคุณแม่ถูกแยกห่างจากลูกได้

การปล่อยให้ลูกได้ใช้เวลากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากเกินไป หรือเวลาที่ลูกร้องไห้งอแงแล้วเปิดสื่อบันเทิงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกดูบ่อยๆ อาจเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับลูก จนบางครั้งส่งผลต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ทำให้ลูกมีอารมณ์แปรปรวน เอาแต่ใจ และอาจฉุนเฉียวง่ายกว่าปกติ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจมาจากการที่คุณพ่อคุณแม่ตามใจเด็กจนกลายเป็นนิสัย เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรวางตารางการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกอย่างชัดเจน และหาเวลาว่างสำหรับการอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา หรืออาจออกไปเล่นนอกบ้าน เพื่อหากิจกรรมทำร่วมกัน

เลี้ยงลูกแบบ unplug

“ ถึงเวลา Unplug กันแล้ว ”

การ Unplug เป็นการหยุดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว เป็นการแบ่งเวลาเพื่อทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้าง อย่างการออกไปเล่นนอกบ้าน สร้างเวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว นอกจากจะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะในด้านต่าง ๆ ให้ลูกอีกด้วย

ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรง

นอกจากการให้ลูกกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่แล้ว การพาเด็ก ๆ ออกมาเล่นนอกบ้านก็เป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพของเด็ก ๆ ให้ดีขึ้นได้ด้วย เพราะการออกมาเล่นนอกบ้าน เป็นเหมือนการออกกำลังกาย ได้วิ่ง ได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

พัฒนาการสื่อสาร เสริมสร้างสังคม

สิ่งแวดล้อมนอกบ้านเปรียบเสมือนโลกอีกหนึ่งโลกของเด็กๆ ซึ่งทำให้เป็นการเปิดหูเปิดตา เปิดโลกให้กว้างขึ้น การออกมาเล่นนอกบ้านอาจทำให้เด็ก ๆ เจอเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ หรือเจอสังคมใหม่ที่น่าสนใจ ทำให้เด็ก ๆ มีโอกาสที่จะพัฒนาการสื่อสารกับหลาย ๆ คน

เลี้ยงลูกแบบ unplug

เสริมสร้างทักษะด้านประสาทสัมผัส

นอกบ้านมีทั้งสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ถึงเวลาให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสที่จะคลุกคลีใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 7 ส่วนในการเรียนรู้ ทั้งการมองเห็น การสัมผัส การฟัง การดม การลิ้มรส การทรงตัว และการรับรู้ความรู้สึกในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะให้เด็ก ๆ ได้อย่างดีเลยทีเดียว

เลี้ยงลูกแบบ unplug

สมาธิเพิ่มมากขึ้น

การใช้เวลาเล่นนอกบ้านกับครอบครัวเป็นการเสริมสร้างสมาธิในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมีคุณแม่ท่านหนึ่งพบว่าการให้ลูกเล่นนอกบ้าน ทำให้ลูกมีการสื่อสารที่ดีกว่า พูดได้นานและมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถบอกความต้องการของตนเองได้ ในขณะที่เด็ก ๆ ส่วนใหญ่มักจะนั่งฟังหรือรอคำสั่งอยู่เฉย ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการลดอัตราเสี่ยงของโรคสมาธิสั้นที่มักจะเกิดขึ้นในเด็กได้

มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ครอบครัวอบอุ่น

การ Unplug หรือการปล่อยให้เด็ก ๆ ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วได้เล่นในพื้นที่หรือสภาพแวดล้