คลายความสงสัยหลายหลากความเชื่อ ทำไมโบราณเขาว่าคนท้องห้ามทำ ?

คนท้องห้ามทำ

ห้ามคนท้องเย็บผ้าตอนดึก ห้ามคนท้องนั่งขวางบันได และอีกหลายต่อหลายความเชื่อที่โบราณเขาว่าไว้ว่าคนท้องห้ามทำ จริงไหม? หรือเพียงแค่พูดเพื่อให้ระมัดระวังตัว