รู้จัก ‘วัคซีนโรตา’ และ ‘วัคซีนไอพีดี’ วัคซีนพื้นฐานใหม่สำหรับเด็ก

วัคซีนโรตา

ทำความรู้จัก ‘วัคซีนโรตา’ และ ‘วัคซีนไอพีดี’ ที่กำลังจะถูกประกาศเป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กเพิ่มเติม พร้อมจัดตารางพาเจ้าตัวเล็กไปฉีดวัคซีนกันได้เลย