คุณแม่ต้องระวัง 9 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เสี่ยงต่อชีวิต

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์เป็นอันตรายทั้งต่อแม่และเด็ก อาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต Cotton Baby รวบรวมมาให้แล้ว 9 โรคแทรกซ้อนระหว่างท้องที่คุณแม่ควรระวัง