Search
Close this search box.
Cover01_Mom-&-Dad_ปัญหาความรุนแรงในปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

5 วิธีเลิกเหล้า บอกลาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว | Advertorial

รู้ไหมคะว่า…ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสูงที่สุดในโลก! โดยหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงก็คือ ‘สุรา’ น้ำหมักเปลี่ยนนิสัย ต้นเหตุของการบั่นทอนสัมพันธภาพในครอบครัว หากพ่อแม่มีพฤติกรรมติดสุรา (Alcoholic) จะส่งผลกระทบกับลูก รวมถึงอาจเปลี่ยน ‘บ้าน’ ให้กลายเป็นพื้นที่อันตราย ไม่ปลอดภัยกับสุขภาพกายและใจของลูกอีกต่อไป วันนี้ Cotton Baby จึงมี 5 วิธีในการเลิกเหล้า เพื่อบอกลาพฤติกรรมสร้างรอยร้าวให้ครอบครัว พร้อมข้อควรรู้ของสุราที่ส่งผลร้ายต่อลูกน้อย หากอยากเปลี่ยนบ้านให้เป็น Safe Zone ต้องอ่านเลย!

สุรา’ สารกระตุ้นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

การพักผ่อนหย่อนใจด้วยเครื่องดื่มเย็น ๆ สักกระป๋องคงไม่ใช่เรื่องผิด โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ชีวิตประจำวันมีเรื่องให้รับผิดชอบมากมาย การคลายความเครียดด้วยแอลกอฮอลล์ก็เป็นอีกหนทางที่ใช้หลบหนีความเป็นจริงได้ แต่ถ้าดื่มมากไป อาจส่งผลให้เสพติด จนสร้างพฤติกรรมเป็นพิษกับครอบครัว เนื่องจากสารในสุรามีฤทธิ์บ่อนทำลายประสาท ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองถดถอย นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด เกิดการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และอาจกลายเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในอนาคต

ข้อมูลจาก ThaiHealth WATCH 2022 ระบุว่า ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกว่า 17% มาจากการดื่มสุรา โดยพ่อแม่ที่ดื่มสุราเป็นประจำ มักมีอารมณ์รุนแรงและก้าวร้าวกว่าคนทั่วไป ทำให้กระทบกระทั่งกันได้ง่าย จนกลายเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อลูกทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสังคม นอกจากนี้ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม กลายเป็นครอบครัว Toxic (ตรงจุดนี้จะแทรกลิงก์ไปอีกบทความค่ะ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ลงบทความนี้) ที่ส่งต่อพฤติกรรมเป็นพิษให้กับลูกอีกด้วยค่ะ

สามารถอ่านเอกสารของ ThaiHealth WATCH 2022 เพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ac/7b800

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ ฝันร้ายของลูก

ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) คือ การใช้ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความเจ็บช้ำทั้งทางกาย ใจ และวาจา โดยเหยื่อของความรุนแรงนี้มักจะเป็น ‘เด็ก’ ที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านลบ จนเป็นบ่อเกิดของความเครียด ส่งผลให้มีพฤติกรรมถดถอย พัฒนาการทางสมองแย่ลง เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า และปฏิเสธการเข้าสังคม ซึ่งการเห็นภาพความรุนแรงเป็นประจำยังทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ นำไปสู่การแสดงออกที่ก้าวร้าวจนกลายเป็น ‘เด็กมีปัญหา’ ในสายตาคนรอบข้างอีกด้วย

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ภัยร้ายทำลายพัฒนาการลูก

เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงจะส่งผลโดยตรงต่อบุคลิกภาพ ความคิดและพฤติกรรม เช่น ความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง หรือการระบายอารมณ์ด้วยความรุนแรง นอกจากนี้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ และสร้างบาดแผลทางใจ (Trauma) จนนำไปสู่จุดเริ่มต้นของอาการทางจิตในอนาคต

ซึ่งครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรง จะส่งผลให้สมาชิกไม่มีความสุข ขาดการดูแลเอาใจใส่กันและกัน เด็กจะเติบโตขึ้นโดยรู้สึกว่าไม่ถูกรัก มีพฤติกรรมไม่ไว้ใจคนรอบข้าง ทำให้มีความคิดในแง่ลบตลอดเวลา เมื่อ ‘บ้าน’ ไม่ปลอดภัยด้วยพิษร้ายจากสุรา สัมพันธภาพในครอบครัวจึงพังทลายลงค่ะ

สามารถอ่านเอกสารเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ac/7b81k

หยุดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หลังจากผ่านวิกฤตโควิด-19 โลกก็เผชิญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สุราจึงกลายเป็นทางออกในการบรรเทาความเครียด อ้างอิงจากข้อมูลของ Wisesight พบว่า มีการพูดถึงความรุนแรงจากสุราในช่องทางทวิตเตอร์และฟอรั่มออนไลน์มากถึง 239 ข้อความ ซึ่งมีมากเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับสาเหตุอื่นเลยทีเดียว!

ดังนั้นการลด ละ เลิกสุราและของมึนเมาจึงเป็นขั้นตอนสำคัญ หากพ่อแม่อยากเปลี่ยนบ้านให้เป็น Safe Zone โดยเริ่มทำได้ง่าย ๆ ด้วย 5 วิธีเลิกเหล้า จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเปลี่ยนกายใจให้แข็งแรง พร้อมสมานรอยร้าวในครอบครัวให้กลับมาสมบูรณ์ แล้วจะต้องทำยังไงบ้าง? ตาม Cotton Baby มาได้เลยค่ะ

5 วิธีเลิกเหล้า เพื่อบอกลาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

1. สร้างแรงจูงใจ

วิธีแรกในการหยุดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ การหาเหตุผลเพื่อจูงใจให้อยากทำต่อไป โดยอาจเป็นการรักษาสุขภาพระยะยาว หรือการใช้เวลาสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวแทนการดื่มเหล้า ซึ่งจะช่วยให้เห็นเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น โดยสามารถให้ครอบครัวช่วยเป็นกำลังใจ คอยสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีนี้จะช่วยให้พัฒนาความสัมพันธ์ภายในบ้าน และไม่ทำให้ถอดใจไปก่อนค่ะ

2. ลงมือทำอย่างตั้งใจ

เมื่อมีเป้าหมายแล้วก็ต้องลงมือทำอย่างตั้งใจ หากยังไม่สามารถเลิกแอลกอฮอลล์ได้ทันทีก็สามารถเลือกเครื่องดื่มที่รสชาติคล้ายกัน เช่น เบียร์ไม่มีแอลกอฮอลล์ มาดื่มดับกระหายเพื่อไม่ให้รู้สึกกดดันเกินไป หลังจากนั้นค่อยลดปริมาณลงเรื่อย ๆ จนไม่จำเป็นต้องดื่มในที่สุด

3. หัดปฏิเสธบ้าง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุราและของมึนเมาทั้งหลาย เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราใช้เข้าสังคม แต่เมื่อตั้งมั่นอย่างจริงจังแล้วก็ควรรู้จักการปฏิเสธ โดยอาจพูดถึงปัญหาสุขภาพ เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียน้ำใจจนเกินไปค่ะ

4. หางานอดิเรกใหม่ ๆ

สำหรับคนที่มีภาวะติดสุรา อาจเกิดอาการฟุ้งซ่าน หรือ ‘ลงแดง’ จนอยากจะดื่มเพื่อดับกระหาย เราจึงควรหางานอดิเรกใหม่ ๆ หรือไปออกกำลังในสวนสาธารณะ เพื่อให้ร่างกายได้ใช้พลังงานและเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจในอีกทาง นอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้ว ยังอาจค้นพบกิจกรรมใหม่ที่ชื่นชอบด้วยนะ

5. หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง

หากทำครบทุกขั้นตอนแล้ว แต่ยังกลับไปในสถานที่เสี่ยงก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นในระยะนี้ควรงดการไปที่สถานบันเทิง หรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้เราต้องดื่ม เพื่อป้องกันการกลับไปสู่พฤติกรรมเดิม ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในอนาคตค่ะ

สามารถอ่านเอกสาร เพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ac/7b82w

‘สุรา’ เป็นสิ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเครียดได้ แต่หากดื่มมากไปก็ทำลายสุขภาพ รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นคนอารมณ์ร้าย และอาจสร้างปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วย หากอยากสร้างบ้านให้เป็นสุข พ่อแม่ควรหยุดลดการดื่มและหันมามอบความรักให้แก่กัน เพราะสภาพแวดล้อมที่ดีก็มีผลให้จิตใจเราผ่อนคลาย แถมลูกน้อยก็จะเติบโตอย่างแข็งแรง ได้ประโยชน์ถึง 2 ต่อเลย!

SHARE

RELATED POSTS

มีลูกยาก ไปขอลูกที่ไหนดี? รวมพิกัดให้แล้ว ขอแบบนี้สมหวังชัวร์…
‘ฟันน้ำนม’ สำคัญกว่าที่คิด ชวนพ่อแม่มาดูแลฟันลูกน้อยตั้งแต่ซี่แรก หนึ่งในพัฒนาการสำคัญของลูกน้อยวัยทารกนั่นก็คือ…