ตั้งชื่อตามวันเกิด

ไอเดียตั้งชื่อตามวันเกิด ลูกชาย ลูกสาว พร้อมความหมายกว่า 300 ชื่อ

การตั้งชื่อลูกสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วมักมาพร้อมกับความมูเตลู และหนึ่งในศาสตร์ที่นิยมนำมาใช้กันก็คือการตั้งชื่อตามวันเกิดของลูก เพื่อให้ได้ชื่อที่ดี เป็นมงคล และเหมาะกับตัวลูกเองด้วย แต่ก่อนที่จะตั้งชื่อตามวันเกิดให้ลูกนั้น เรายังต้องคำนึงถึงอนาคตด้วย อย่าเพิ่งตั้งเอาน่ารักเฉพาะตอนเด็กเท่านั้นนะคะ เพราะแบบนี้ Cotton Baby เลยได้รวบรวมหลักการตั้งชื่อตามวันเกิดมาฝากกันค่ะ

ข้อสำคัญที่ควรรู้ก่อนตั้งชื่อตามวันเกิดให้ลูก

  1. ถึงแม้เราจะตั้งชื่อตามวันเกิดที่เหมาะกับตัวลูก ไพเราะ เป็นมงคล แต่อย่าลืมมองไปถึงอนาคตด้วยว่าชื่อที่ตั้งให้นั้นจะเหมาะกับตอนที่ลูกโตด้วยหรือเปล่า และที่สำคัญต้องไม่อ่านและเขียนยากจนเกินไป
  2. ครอบครัวที่คำนึงถึงชื่อภาษาต่างประเทศของลูก อาจต้องเลือกตั้งชื่อตามวันเกิดของลูกให้ดี เพราะบางชื่อก็ออกเสียงยาก ทำให้เรียกชื่อผิดเพี้ยนไปได้
  3. ควรตั้งชื่อตามวันเกิดให้เหมาะสมกับสากลนิยม ตามยุคสมัย เพราะถ้าเราจะตั้งชื่อให้ลูกว่า ชดช้อย หรือบุญสม มีหวังลูกได้ถูกเพื่อนล้อแน่ ๆ
  4. หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด ต้องไม่มีอักษรกาลกิณีประจำวันในชื่อของลูก

หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับลูกชาย ลูกสาว

การตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับลูกชาย เน้นชื่อที่ให้ความหมายเข้มแข็ง เพื่อในอนาคตจะได้เป็นผู้นำ อิงการตั้งชื่อให้มีความหมายเป็นสิริมงคล

การตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับลูกสาว สมัยนี้ผู้หญิงก็ทำงานเก่งและฉลาด การตั้งชื่อที่มีความหมายช่วยหนุนเรื่องต่าง ๆ ก็เป็นที่นิยมในหมู่พ่อแม่เช่นกัน

ตั้งชื่อตามวันเกิด ห้ามมีอักษรกาลกิณีของแต่ละวันเกิด

ตั้งชื่อตามวันเกิด ห้ามมีอักษรกาลกิณีของแต่ละวันเกิด

การตั้งชื่อตามวันเกิดให้ลูกจะต้องดูว่าลูกเราเกิดวันไหนแล้วควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีตัวไหนบ้าง ดังนี้

เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ศ ส ษ ห ฬ อ ฮ

เด็กที่เกิดวันจันทร์ ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ สระทั้งหมด ยกเว้น การันต์ และไม้หันอากาศ

เด็กที่เกิดวันอังคาร ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง

เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเย็นวันพุธ เวลา 17.59 น.) ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

เด็กที่เกิดวันพุธกลางคืน (ตั้งแต่ 18.00 น. ถึงเช้าวันพฤหัสบดี เวลา 05.59 น.) ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น

เด็กที่เกิดวันศุกร์ ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว

เด็กที่เกิดวันเสาร์ ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ตัวอักษรที่เหมาะตั้งชื่อตามวันเกิดในแต่ละวัน มีดังนี้

เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ สระทั้งหมด เป็นบริวาร

เด็กที่เกิดวันจันทร์ ก ข ค ฆ ง เป็นบริวาร

เด็กที่เกิดวันอังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นบริวาร

เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นบริวาร

เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นบริวาร

เด็กที่เกิดวันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นบริวาร

เด็กที่เกิดวันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น เป็นบริวาร

เด็กที่เกิดวันราหูวันพุธกลางคืน ย ร ล ว เป็นบริวาร

ไอเดียตั้งชื่อตามวันเกิดให้ลูกชาย ลูกสาว พร้อมความหมาย

ตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับวันอาทิตย์

ตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับวันอาทิตย์

ชื่อลูกชาย เกิดวันอาทิตย์

กรชวัล (กอน-ชะ-วัน) แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

กันต์ (กัน) แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ

กฤตัชญ์ (กริ-ตัด) แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู

กฤติน (กริด-ติน) แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

เขมนันท์ (เข-มะ-นัน) แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย

คณาธิป (คะ-นา-ทิบ) แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า

คิรากร (คิ-รา-กอน) แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

คุณากร (คุ-นา-กอน) แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี

จักรภพ (จัก- กะ-พบ) แปลว่า ประเทศที่รวมกลุ่มกัน

จารุวัฒน์ (จา-รุ-วัด) แปลว่า ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

จิรเมธ (จิ-ระ-เมด) แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน

ฉันทัช (ฉัน-ทัด) แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

ชโนทัย (ชะ-โน-ไท) แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง

ชญานนท์ (ชะ-ยา-นน) แปลว่า ยินดีในความรู้

ชนกันต์ (ชะ-นะ-กัน) แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

ชยพล (ชะ-ยะ-พน) แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ

ชัชรินทร์ (ชัด-ชะ-ริน) แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ฐากูร (ถา-กูน) แปลว่า ที่เคารพ

ณภัทร (นะ-พัด) แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ธนากร (ทะ-นา-กอน) แปลว่า ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์

เดชาธร (เด-ชา-ทอน) แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช

เรวัต (เร-วัด) แปลว่า ผู้มีทรัพย์

ภาณุภัทร (พา-นุ-พัด) แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์

อินทัช (อิน-ทัด) แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

อชิระ (อะ-ชิ-ระ) แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

อิทธิพัทธ์ (อิด-ทิ-พัด) แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง

ชื่อลูกสาว เกิดวันอาทิตย์

กชมน (กด-ชะ-มน) แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

กนกรดา (กะ-หนก-ระ-ดา) แปลว่า ยินดีในทอง

กรรวี (กอน-ระ-วี) แปลว่า รัศมีแห่งพระอาทิตย์

กัญจนา (กัน-จะ-นา) แปลว่า ทองคำ

เขมิกา (เข-มิ-กา) แปลว่า มีความเกษมสันต์

ชนิตา (ชะ-นิ-ตา) แปลว่า มารดาผู้ให้กำเนิด

เทียนกัลยาภัค (เทียน-กัน-ยา-พัก) แปลว่า หญิงผู้โชคดีมีแสงเทียนนำทาง

วรดา (วอ-ระ-ดา) แปลว่า ความประเสริฐ

จารวี (จา-ระ-วี) แปลว่า ผู้งดงาม

จิณัฐตา (จิ-นัด-ตา) แปลว่า ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา

โชติมนต์ (โช-ติ-มน) แปลว่า ประเสริฐในความรู้

ญาณิน (ยา-นิน) แปลว่า ผู้มีความรู้

ฐิตาภา (ถิ-ตา-พา) แปลว่า มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน

ธนัญญา (ทะ-นัน-ยา) แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

ธัญชนก (ทัน-ชะ-นก) แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค

ธันยวีร์ (ทัน-ยะ-วี) แปลว่า มีโชคและมีความกล้า

เบญญาภา (เบน-ยา-พา) แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา

บุณยาพร (บุน-ยา-พอน) แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี

ปภาวี (ปะ-พา-วี) แปลว่า ผู้มีอำนาจ

พีรดา (พี-ระ-ดา) แปลว่า ความกล้า

นวินดา (นะ-วิน-ดา) แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น

นิชาภัทร (นิ-ชา-พัด) แปลว่า เป็นของตัวเองและดีงาม

รินรดา (ริน-ระ-ดา) แปลว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ

อรปรียา (ออน-ปรี-ยา) แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก

ตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับวันจันทร์

ตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับวันจันทร์

ชื่อลูกชาย เกิดวันจันทร์

กมลภพ (กะ-มน-ละ-พบ) แปลว่า ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม

กรกฏ (กอ-ระ-กด) แปลว่า ปู

กรณ์ (กอน) แปลว่า การกระทำ

กรฤต (กอ-ระ-ริด) แปลว่า ผู้สุกสว่างด้วยแสงรัศมี

ดนัยกฤต (ดะ-ไน-กริด) แปลว่า ได้ลูกชาย

ตฤณ (ตริน) แปลว่า หญ้า

ชนัต (ชะ-นัด) แปลว่า ฝูงชน ประชากร

ทศพล (ทด-สะ-พน) แปลว่า พระราชา

ทัตตกร (ทัด-ตะ-กอน) แปลว่า ผู้ให้

ธนัน (ทะ-นัน) แปลว่า ผู้มีทรัพย์

ธนพล (ทะ-นะ-พน) แปลว่า ผู้มีกำลังเป็นทรัพย์

ธนวรรธน์ (ทะ-นะ-วัด) แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์

ธรรมภณ (ทำ-พน) แปลว่า ผู้พูดแต่สิ่งที่ดีงาม

นรวร (นอ-ระ-วอน) แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

นฤพล (นะ-รึ-พน) แปลว่า คนผู้มีพลัง

บรรณรต (บัน-นะ-รด) แปลว่า ผู้ชอบความรู้จากหนังสือ

บรรพต (บัน-พด) แปลว่า ภูเขา

ปณชัย (ปะ-นะ-ไช) แปลว่า การค้าขายที่ประสบความสำเร็จ

ปรพล (ปะ-ระ-พน) แปลว่า กำลังของผู้อื่น

พชร (พด-ชะ-ระ) แปลว่า เพชร

พชรพล (พด-ชะ-ระ-พน) แปลว่า แข็งแรงดุจเพชร

พรต (พด) แปลว่า ข้อปฏิบัติ

ชื่อลูกสาว เกิดวันจันทร์

กชอร (กด-ชะ-ออน) แปลว่า หญิงงามดุจดอกบัว

กนกพร (กะ-หนก-พอน) แปลว่า ทองประเสริฐ

จันทรรัตน์ (จัน-ทระ-รัด) แปลว่า ไข่มุก

ธมนวรรณ (ทะ-มน-วัน) แปลว่า มีผิวพรรณสวยงาม

นวพร (นะ-วะ-พอน) แปลว่า พร 9 ประการ

ณหทัย (นะ-หะ-ไท) แปลว่า หัวใจแห่งความรู้

ดรัลพร (ดะ-รัน-พอน) แปลว่า ทับทิมอันประเสริฐ

ปภัสสร (ปะ-พัด-สอน) แปลว่า แสงสว่าง

ปวรรัตน์ (ปะ-วอน-รัด) แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ

ปัณณพร (ปัน-นะ-พอน) แปลว่า ประเสริฐทางหนังสือ

พรรณปพร (พัน-ปะ-พอน) แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

พลอยรัตน์ (พลอย-รัด) แปลว่า ประสมด้วยเพชรนิลจินดา

มนพร (มะ-นะ-พอน) แปลว่า ผู้มีใจประเสริฐ

ภคพร (พะ-คะ-พอน) แปลว่า มีโชคเป็นพร

ภรณ์ชนก (พอน-ชะ-นก) แปลว่า การเลี้ยงดูบิดา

วรรณวนัช (วัน-วะ-นัด) แปลว่า ผิวพรรณเหมือนดอกบัว

วรวลัญช์ (วอ-ระ-วะ-ลัน) แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

วรันธร (วะ-รัน-ทอน) แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร

หทัยภัทร (หะ-ไท-พัด) แปลว่า จิตใจที่ดีงาม

อนัญพร (อะ-นัน-ยะ-พอน) แปลว่า ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า

ตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับวันอังคาร

ชื่อลูกชาย เกิดวันอังคาร

จรณินท์ (จะ-ระ-นิน) แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

จารุเดช (จา-รุ-เดด) แปลว่า มีเดชงดงาม

จิรทีปต์ (จิ-ระ-ทีบ) แปลว่า ความรุ่งเรืองตลอดกาล

จิรวิน (จิ-ระ-วิน) แปลว่า ผู้มีอายุยืนยาว

จิรัฎฐ์ (จิ-รัด) แปลว่า ความตั้งมั่น

ชฎาธร (ชะ-ดา-ทอน) แปลว่า พระศิวะ

ชนานันท์ (ชะ-นา-นัน) แปลว่า ยินดีในหมู่คน

ชวิศ (ชะ-วิด) แปลว่า ผู้ที่มีไหวพริบและปัญญา

ชยพัทธ์ (ชะ-ยะ-พัด) แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความชนะ

ณพิชญ์ (นะ-พิด) แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐพล (นัด-ถะ-พน) แปลว่า พลังแห่งนักปราชญ์

เดชาธร (เด-ชา-ทอน) แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช

เตโชดม (เต-โช-ดม) แปลว่า มีเดชสูงสุด

ธนดล (ทะ-นะ-ดน) แปลว่า บันดาลทรัพย์

ธนเดช (ทะ-นะ-เดด) แปลว่า มีทรัพย์เป็นอำนาจ

ธนภูมิ (ทะ-นะ-พูม) แปลว่า พื้นที่แห่งทรัพย์

ธนาฒย์ (ทะ-นาด) แปลว่า ผู้ร่ำรวย

นภาเดช (นะ-พา-เดด) แปลว่า อำนาจฟ้า

ปภาวิน (ปะ-พา-วิน) แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ปวริศ (ปะ-วะ-ริด) แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปัญจพล (ปัน-จะ-พน) แปลว่า มีพลังห้าอย่าง

พชร (พด-ชะ-ระ) แปลว่า เพชร

ภาณิน (พา-นิน) แปลว่า ผู้พูดเก่ง นักพูด

ธัญพิสิษฐ์ (ทัน-พิ-สิด) แปลว่า โชคดีเป็นพิเศษ

นรเศรษฐ์ (นอ-ระ-เสด) แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง

ชื่อลูกสาว เกิดวันอังคาร

จริยาวดี (จะ-ริ-ยา-วะ-ดี) แปลว่า หญิงผู้มีความประพฤติดี

ชฎารัตน์ (ชะ-ดา-รัด) แปลว่า มงกุฎแก้ว

ญาณิดา (ยา-นิ-ดา) แปลว่า มีความรู้

ญาณัช (ยา-นัด) แปลว่า ผู้เกิดมาเพื่อความรู้

ฐปนีย์ (ถะ-ปะ-นี) แปลว่า ผู้มีความตั้งมั่น

ฐิติภา (ถิ-ติ-พา) แปลว่า แสงสว่าง

ธวัลยา (ทะ-วัน-ยา) แปลว่า บริสุทธิ์

ธนารีย์ (ทะ-นา-รี) แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

นภาลัย (นะ-พา-ลัย) แปลว่า ฟากฟ้า

นรียา (นะ-รี-ยา) แปลว่า สตรี

ภัทรวรรณ (พัด-ทระ-วัน) แปลว่า มีผิวพรรณดีงาม

ทัตพิชา (ทัด-พิ-ชา) แปลว่า ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้

ธัญสิริ (ทัน-ยะ-สิ-หริ) แปลว่า โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ

นิรัชพร (นิ-รัด-ชะ-พอน) แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

นิศารัตน์ (นิ-สา-รัด) แปลว่า พระจันทร์

ปทิตตา (ปะ-ทิด-ดา) แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

ณัฐสุดา (นัด-ถะ-สุ-ดา) แปลว่า สาวนักปราชญ์

ชนิศา (ชะ-นิ-สา) แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน

วรณัน (วอ-ระ-นัน) แปลว่า การสรรเสริญ การพรรณนา

นวินดา (พู-บะ-ดิน) แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น

ลาภิน (ลา-พิน) แปลว่า ผู้มีลาภ

ตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับวันพุธกลางวัน

ชื่อลูกชาย เกิดวันพุธกลางวัน

กรวีร์ (กอ-ระ-วี) แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน

กีรติ (กี-ระ-ติ) แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กันต์ธีร์ (กัน-ที) แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

ฐานทัต (ถา-นะ-ทัด) แปลว่า ความมั่นคง

ฐากูร (ถา-