ตารางวัคซีน 2564

อัปเดต ตารางวัคซีน 2564 มีอะไรปรับบ้าง คุณพ่อคุณแม่เช็กด่วน!

Cotton Baby ขอชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนมาอัปเดตตารางวัคซีน 2564 กัน เพราะเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญมาก ๆ เนื่องจากทารกยังมีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงมากพอ จึงควรได้รับวัคซีนพื้นฐานไปจนถึงอายุ 12 ปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยป้องกันโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ

ตารางวัคซีน 2564 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้บริการวัคซีนขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค สําหรับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนมีให้บริการ 12 โรค คือ

 • วัณโรค
 • ตับอักเสบบี
 • ไอกรน / คอตีบ / บาดทะยัก
 • โปลิโอ
 • ไข้สมองอักเสบเจอี
 • หัด / หัดเยอรมัน / คางทูม
 • มะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี
 • วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ / บาดทะยัก / ไอกรน / ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib)

และตั้งแต่ปี 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มการให้วัคซีนป้องกันโรคลําดับที่ 13 เข้ามา นั่นก็คือ วัคซีนโรตา คลิก รู้จัก ‘วัคซีนโรตา’ และ ‘วัคซีนไอพีดี’ วัคซีนพื้นฐานใหม่สำหรับเด็ก

ตารางวัคซีน 2564

สิ่งที่ตารางวัคซีน 2564 ปรับเปลี่ยนจาก ตารางวัคซีน 2563 คือ

 • วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) เข็มที่ 2 ปรับให้ไวขึ้น จากเดิมอายุ 2 ปี 6 เดือน ในตารางวัคซีน 2564 จะเป็นอายุ 1 ปี 6 เดือน
 • วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และโปลิโอ (DTP/OPV) เข็มที่ 4

 กรณีลูกน้อยเข้ารับวัคซีนล่าช้า ต้องทำอย่างไร?

 • วัคซีนเด็กทุกชนิด หากเลยกำหนดมาแล้วสามารถเริ่มเข้ารับวัคซีนเด็กได้ทันทีที่พบครั้งแรก
 • ในกรณีวัคซีนเด็กที่ต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง หากมารับวัคซีนครั้งถัดไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนในเข็มถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่
 • เมื่อให้วัคซีนเด็กในกรณีรับวัคซีนล่าช้า เด็กจะได้รับวัคซีนครบภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามในกำหนดการให้วัคซีนปกติ

วิธีเตรียมตัวเมื่อต้องพาลูกน้อยเข้ารับ วัคซีนเด็ก

 • คุณพ่อคุณแม่ อย่าลืมพกสมุดบันทึกการรับวัคซีนเด็กติดตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อเข้ารับวัคซีน
 • หากลูกมีไข้สูง หรือไม่สบาย ควรงดการรับวัคซีนเด็ก
 • หากลูกมีอาการแพ้ยาหรืออาหารชนิดใด ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลก่อนเข้ารับวัคซีนเด็ก
 • เมื่อได้รับวัคซีนเด็กเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งกลับบ้านทันที ควรรอดูปฏิกิริยาแพ้ยาอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที

คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกน้อยไปรับวัคซีนเหล่านี้ ตามตารางวัคซีน 2564 ได้ฟรีนะคะ เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไม่เสียค่าบริการในสถานพยาบาลของรัฐบาล และตามศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานพยาบาลต้นสังกัดของโครงการ ”หลักประกันสุขภาพแห่งชาติถ้วนหน้า”

วัคซีนเด็กก็เปรียบเหมือนเกราะป้องกันที่เป็นของขวัญแทนความรักจากคุณพ่อคุณแม่ ในขณะที่ลูกน้อยยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ การฉีดวัคซีนจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เขาเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เช็กกันแล้วอย่าลืมพาเจ้าตัวเล็กไปฉีดวัคซีนที่จำเป็นด้วยนะคะ