ภาพปกดาวน์ซินโดรมพัฒนาการดีขึ้นด้วยพลังแห่งเสียงดนตรี

ดาวน์ซินโดรม พัฒนาการดีขึ้นด้วยพลังแห่งเสียงดนตรี

เด็กอาการดาวน์ซินโดรม จะมีพัฒนาการที่ช้าทั้งด้านการเข้าสังคม การเคลื่อนไหว และภาษา แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพเหล่านี้ได้คือ ‘เสียงดนตรี’

ดาวน์ซินโดรม คืออะไร

ดาวน์ซินโดรมคืออะไร

หน้าตาที่สดใส รอยยิ้มจากใจ คำพูดที่น่าเอ็นดู ล้วนเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาจากกลุ่มดาวน์ซินโดรม โรคทางพันธุกรรมประเภทหนึ่งที่เกิดจากมีภาวะโครโมโซมคู่ที่ 21 มีจำนวนเกินมา ผู้ป่วยโรคนี้จะมีการพัฒนาทางด้านสมองที่ล่าช้ากว่าคนปกติ

เด็กอาการดาวน์ซินโดรม สามารถเติบโตและมีชีวิตที่ยืนยาวได้เหมือนคนปกติทั่วไป แต่สิ่งที่สำคัญต่อพวกเขาคือการพึ่งพาตัวเองให้ได้ การเรียนรู้ที่จะโต้ตอบกับคนอื่นในสังคมเป็นเรื่องใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสอนสิ่งต่าง ๆ ให้ลูกอย่างใจเย็น และเข้าใจ

วิธีการตรวจสอบโรคดาวน์ซินโดรม

ในปัจจุบันการตรวจอาการดาวน์ซินโดรมสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ โดยสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

  • การอัลตราซาวน์

สามารถตรวจได้ตั้งแต่ครรภ์ 11-13 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีวิธีคือการอัลตราซาวน์เพื่อดูลักษณะต้นคอของลูกในครรภ์ หากต้นคอมีความหนาเกิน 4 มิลลิเมตร แปลว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นดาวน์ซินโดรม วิธีนี้ให้ผลที่แม่นยำถึง 80 เปอร์เซ็นต์

  • การเจาะน้ำคร่ำ

วิธีนี้เป็นการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด สามารถตรวจได้เมื่อครรภ์อายุ 16-21 สัปดาห์ แต่มาพร้อมกับความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้เช่นเดียวกัน กระบวนการคือการเจาะเข้าไปในถึงน้ำคร่ำที่หุ้มตัวลูกอยู่ และดูดน้ำออกมาเพื่อตรวจหาความผิดปกติ

  • การตรวจ NIFTY Test

วิธีนี้ถูกพัฒนามาจากการเจาะน้ำคร่ำที่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้ว การตรวจ NIFTY Test คือการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของโครโมโซมลูกในครรภ์โดยการเจาะเลือดของคุณแม่ เพื่อนำไปตรวจสอบกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม เหมาะสำหรับครรภ์อายุ 10-24 สัปดาห์ และมีความแม่นยำอย่างถึง 99 เปอร์เซ็นต์ คุณแม่สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาเต็มเกี่ยวกับการตรวจ NIFTY Test ได้ คลิกที่นี่เลย

ความผิดปกติของผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม

  • การสื่อสาร

เด็กที่มีอาการดาวน์ซินโดรมจะมีลิ้นที่ยื่นยาวออกมา ซึ่งจะขัดขวางการพัฒนาการพูดอย่างเห็นได้ชัด โดยจะเป็นอุปสรรคต่อการพูด ความชัดเจนของการพูด และข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร

  • การเคลื่อนไหว

กล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง นิ้วที่สั้น และความอ่อนแอของร่างกายที่มากเกินไป ทำให้เด็กที่มีอาการนี้จะมีขนาดตัวที่เล็กจนถึงปานกลาง แต่โดยทั่วไปแล้วจะเติบโตช้าและจะตัวเล็กกว่าเด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน

  • การรับรู้และความเข้าใจ

ความบกพร่องทางการเรียนรู้จะปรากฏอยู่ในเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับตัวบุคคล และไม่สามารถบอกได้ว่าเด็กคนนี้จะสามารถพัฒนาการได้แค่ไหน

ถึงแม้ว่าดาวน์ซินโดรมจะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และส่งผลต่อความผิดปกติทั้งสามด้านที่กล่าวไป แต่อาการของดาวน์ซินโดรมนั้นสามารถบำบัดให้ดีขึ้นได้ ด้วยดนตรีบำบัด